AVG/GDPR, privacy & cyber security: hoe gaat Transsmart hiermee om?

Meteen nadat de nieuwe Europese AVG/GDPR richtlijn intrad op 25 mei 2018 heeft Transsmart zich succesvol laten doorlichten op de processen omtrent de verwerking van zendings- en persoonsgegevens van onze klanten en contacten. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat al onze contacten ons kunnen vertrouwen.

Hieronder vertellen we je meer over onze maatregelen en hoe wij omgaan met bedrijfs-, persoons- en zendingsgegevens. Heb je hierna toch nog vragen? Neem dan contact op met onze AVG/GDPR-specialist via gdpr@transsmart.com.

Verwerkingsovereenkomst / Processing agreement

Met iedere nieuwe klant en partner sluiten we een verwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat beschreven wat wij doen met de persoonsgegevens en zendingsgegevens en hoe wij deze nu en in de toekomst beheren.

De zendingsdata wordt door ons bijvoorbeeld alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat je zendingsinformatie correct en tijdig met vervoerders gedeeld wordt. Er wordt geen data gedeeld met externe partners die geen rol spelen in dit proces.

Met andere woorden: wanneer we samen deze verwerkingsovereenkomst sluiten kan je gerust zijn dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor het databeheer aan onze zijde.

Je kunt onze verwerkingsovereenkomst hier bekijken: https://www.transsmart.com/nl/verwerkingsovereenkomst.

Data opslag & beveiliging / Data storage & security

Gedurende de periode van onze samenwerking met klanten en partners zorgen wij dat alle data veilig opgeslagen wordt. Dat doen we in een datacenter van Rackspace in Frankfurt, Duitsland. Dit is binnen de Europese Economische Ruimte (EER, ook wel European Economic Area, EEA) en daarmee volledig in lijn met de AVG/GDPR-vereisten.

Dankzij de vele certificaten die Rackspace bezit, kan je erop vertrouwen dat alles rondom de data-opslag en veiligheid daarvan goed geregeld is. Je vindt alle certificeringen op de website van Rackspace: https://www.rackspace.com/en-nl/compliance/

Verwijderverzoeken / Right to be forgotten

Net als ieder bedrijf is ook Transsmart verplicht om de persoonlijke gegevens van personen te verwijderen als daar om gevraagd wordt. De standaardbewaartermijn van de gegevens bij Transsmart is 12 maanden. Uiteraard hebben we een gemakkelijke manier voorzien om hiervan af te wijken. Wij vinden dit erg belangrijk aangezien de gegevens die je met ons uitwisselt meestal gegevens zijn van jouw klanten. Het gaat dus vooral om hĂșn data en we zijn ons ervan bewust dat dit het extra gevoelig maakt.

Verzoek tot verwijdering indienen
Wil je dat Transsmart bepaalde gegevens verwijderd? Geen probleem. Laat ons weten om welke gegevens het gaat en we regelen dit voor je. Je kunt je verzoek indienen via gdpr@transsmart.com.

Gaat het om specifieke zendingen? Stuur dan ook even de zendingsreferenties mee zodat we alleen de persoonlijke gegevens van die zendingen kunnen verwijderen.

Vragen over AVG / GDPR

Heb je nog specifieke vragen over de AVG en Transsmart? Mail deze naar gdpr@transsmart.com en onze AVG/GDPR-specialist gaat voor je aan de slag.