DHL service Europack wordt DHL Parcel Connect

Let op: DHL service Europack vervalt! Het bestaande servicelevel Europack is per direct komen te vervallen en vervangen door de nieuwe DHL Parcel Connect services.

DHL Parcel heeft een vernieuwde technische koppeling; DHL Parcel Connect. Hierin zijn de huidige koppelingen van DHL 4 You én DHL Europlus diensten samengevoegd om tot een bredere Europese koppeling te komen waar toekomstige diensten aan kunnen worden toegevoegd.

Wij zijn inmiddels druk in de voorbereiding om al onze bestaande klanten over te zetten op de nieuwe koppeling. De bestaande koppelingen zullen medio 2019 komen te vervallen.

Begin 2019 willen we deze migratie in gang gaan zetten. Een update van de Transsmart settings in uw systeem is helaas noodzakelijk. Op dat moment verneemt u meer gerichte informatie van ons over de koppeling en evt. specifieke informatie over configuraties in uw bronsysteem.

Let op!
Het bestaande servicelevel Europack is per direct komen te vervallen en vervangen door de nieuwe DHL Parcel Connect services. Voor deze nieuwe dienst zijn echter nieuwe afspraken nodig tussen u en DHL Parcel. Europack zendingen die geboekt worden met de huidige DHL Europlus (EEX) koppeling worden op dit moment herlabeld in Duitsland door DHL en alsnog bezorgd. Hierdoor lopen de pakketten echter vertraging op, betaalt u een toeslag voor het herlabelen en werkt de track-and-trace niet voor uw ontvanger. Omdat directe migratie naar DHL Parel Connect niet mogelijk is zonder vernieuwde afspraken vragen wij u dringend contact op te nemen met uw DHL accountmanager. Na bevestiging van deze afspraken kunnen wij deze service direct voor u migreren.