Business Experts

Business Experts verzorgt voor haar klanten een goede match tussen software en organisatie. Hierbij werkt Business Experts met diverse software van partners, waaronder de verzendsoftware van Transsmart. Voor organisaties waar het logistieke- en transportproces nog verder geoptimaliseerd kan worden.